Przejdź do treści

Zarz. 2018-1 Dzień wolny od pracy

225 KBPobierzPodgląd pliku

Zarz. 2018-2 Komisja przetargowa ratownictwo 2018

43 KBPobierzPodgląd pliku

Zarz. 2018-3 Komisja przetargowa ratownictwo 2018

278 KBPobierzPodgląd pliku

Zarz. 2018-4 Regulamin ZFŚS

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Zarz. 2018-5 Komisja przetargowa ratownictwo 2018

268 KBPobierzPodgląd pliku

Zarz. 2018-6 Polityka rachunkowości

3.8 MBPobierzPodgląd pliku

Zarz. 2018-7 Nieruchomość w dzierżawę

664 KBPobierzPodgląd pliku

Zarz. 2018-8 Dofinansowanie zakupu okularów

74 KBPobierzPodgląd pliku

Zarz. 2018-9 Komisja przetargowa ciągnik

40 KBPobierzPodgląd pliku

Zarz. 2018-10 Komisja przetargowa dzierżawa gastronomia

37 KBPobierzPodgląd pliku

Zarz. 2018-11 Komisja przetargowa Oświetlenie

42 KBPobierzPodgląd pliku

Zarz. 2018-12 Komisja przetargowa Oświetlenie

42 KBPobierzPodgląd pliku

Zarz. 2018-13 Powołanie komisji do odbioru robót budowlanych

36 KBPobierzPodgląd pliku

Zarz. 2018-14 Polityka bezpieczeństwa informacji

1.4 MBPobierzPodgląd pliku

Zarz. 2018-15 Rejestr czynności przetwarzania

514 KBPobierzPodgląd pliku

Zarz. 2018-16 Regulamin wynagradzania

439 KBPobierzPodgląd pliku

Zarz. 2018-17 Powołanie komisji do odbioru robót budowlanych

40 KBPobierzPodgląd pliku

Zarz. 2018-18 Komisja przetargowa ratownictwo 2019

45 KBPobierzPodgląd pliku

Zarz. 2018-19 Komisja przetargowa dowóz dzieci

40 KBPobierzPodgląd pliku

Zarz. 2018-20 Inwentaryzacja

154 KBPobierzPodgląd pliku

Zarz. 2018-21 Regulamin organizacyjny

681 KBPobierzPodgląd pliku